Ambulantni zahvati

Ambulantno se mogu liječiti samo unutrašnji hemoroidi prvog i drugog stupnja, a ponekad i početni hemoroidi trećeg stupnja. Ipak, hemoroidi trećeg stupnja najčešće zahtijevaju operacijsko liječenje. Neoperacijskim metodama ne možemo liječiti vanjske hemoroide.

Zbog toga što iznad nazubljene linije (link) gdje nastaju unutrašnji hemoroidi nema živčanih završetaka, takvi se zahvati mogu izvesti bez anestezije, tj. uspavljivanja bolesnika, koji nakon zahvata odmah može ići kući. Metode su različite, no nastoji se odstraniti  povećano tkivo hemoroidalnih jastučića koji krvare ili ispadaju iz anusa. Još je Hipokrat prije 2000  godina detaljno opisivao principe liječenja hemoroida podvezivanjem ili spaljivanjem. Princip se do danas nije promijenio.


A. Podvezivanje hemoroidagumi ligature

B. Infracrvena  (IC) koagulacija

C. Sklerozacija