Naš pristup

Mi pregledavamo bolesnika, a ne bolest
Primanje pacijenta - ispravan pristup
neispravan pristup pacijentu